Våtrumsbehörighet

Våtrums-

behörighet

Vi har behörighet enligt BBVs Branschregler för Våtrum

För arbete med keramik i våtutrymmen krävs behörighet enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. På Kakelcenter har samtliga plattsättare som utför jobb hos/åt oss kunskap och behörighet som uppfyller alla krav för arbete i våtutrymme. Detta medför en trygghet för dig som kund men även för oss som företag och anställda.


Ni är välkomna att läsa mer om branschens gällande våtutrymmesregler på Byggkeramiksrådets hemsida. Ni är även välkomna in för råd och hjälp av vår kunniga personal.

Här kan ni läsa hur ni gör rent era plattor

Skötsel av kakel och klinker

Auktoriserade av PER

Vi är medlemmar i Byggkeramikrådet och auktoriserade av PER,

Plattsättnings Entreprenörers Riksförening. Auktoriseringen innebär att

vi genomgått en särskild utbildning omfattande ekonomi, juridik, teknik,

kvalitet och miljö. Vi har också en dokumenterad lång erfarenhet av

stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader.